Published: 5/24/2024 4:24:48 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics byter vd - inleder rekryteringsprocessen omedelbart

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics styrelse har beslutat sig för att i samråd med nuvarande vd Hans Wallin leta efter en ny person att leda bolaget. Man inleder den processen omedelbart. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med anledning av den senaste genomförda företrädesemissionen har styrelsen beslutat att bolaget ska förstärka sina insatser att arbeta med distributörer och återförsäljare, parallellt med en kontinuerlig bearbetning av slutkunder. För ändamålet gör båda parter en bedömning att detta kommer kräva en annorlunda profil hos bolagets vd med ett stort fokus på internationell försäljning till distributörer inom Medtech", heter det i pressmeddelandet.

Hans Wallin kommer att arbeta kvar i bolaget fram till dess att en ny vd har utsetts samt under en period därefter för att säkerställa en smidig övergångsfas när bolaget rekryterat en ny vd, skriver bolaget.

"Med ett starkt kapitaltillskott i ryggen kommer Vibrosense att inleda arbetet med en snabb internationell expansion av vårt erbjudande. Det råder enighet mellan styrelsen och bolagets vd om att Vibrosense i detta skede behöver en annorlunda vd profil för att leda bolaget framåt. Styrelsen vill tacka Hans för det arbete han har lagt ner som vd i bolaget och styrelsen har fullt förtroende för nuvarande vd att leda bolaget fram tills dess att hans ersättare är på plats", säger Håkan Peterson, styrelseordförande i Vibrosense Dynamics.

Read more about VibroSense Dynamics AB