Published: 5/29/2024 6:48:22 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Freetrailer Group A/S: Freetrailer i samarbete med Jysk i Tyskland

Teknikbolaget Freetrailer, som är verksamt inom delningsekonomin, ingår ett flerårigt samarbetsavtal med Jysk i Tyskland.

Under avtalet kommer Freetrailer att börja erbjuda sina tjänster vid 30 Jysk-butiker under de närmaste månaderna. Det innebär en ökning av antalet platser för Freetrailer i Tyskland med över 60 procent.

Avtalet beskrivs som kulmen på den nya strategiska inriktningen för Freetrailer på den tyska marknaden, som lanserades i november 2023.

Bolaget räknar med att ha mer än 100 platser i Tyskland genom sina partners vid utgången av 2024.

Read more about Freetrailer Group A/S