Published: 5/29/2024 8:48:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Freetrailer Group A/S: Freetrailer rapporterar positiv ebitda - höjer helårsguidningen

Teknikbolaget Freetrailer, som är verksamt inom delningsekonomin redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Bolaget höjer sina utsikter för helåret.

Omsättningen steg 31,8 procent till 22,4 miljoner danska kronor (17,0).

Ebitda-resultatet blev 1,4 miljoner danska kronor (-1,8), med en ebitda-marginal på 6,3 procent.

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner danska kronor (-2,2), med en rörelsemarginal på 2,7 procent. Förbättringen beror dels på en högre försäljning under perioden och dels på att fasta kostnader och avgångsvederlag har minskat i förhållande till jämförelseperioden.

Resultatet före skatt var 1,0 miljoner danska kronor (-2,4).

Resultatet efter skatt blev 0,6 miljoner danska kronor (-2,0).

Resultat per aktie uppgick till 0,07 danska kronor (-0,21).

Likvida medel uppgick till 29,8 miljoner danska kronor (15,2).

Bolaget spår nu en omsättning på 100-104 miljoner danska kronor för helåret, vilket motsvarar en tillväxt på 33-39 procent mot fjolårets utfall på 75,1 miljoner danska kronor. Tidigare prognos var en omsättning på 94-104 miljoner danska kronor.

Prognosen för ebitda höjs till 15-18 miljoner danska kronor, från tidigare 14-17 miljoner danska kronor. Den nya guidningen motsvarar en tillväxt på 85-122 procent mot ebitda på 8,1 miljoner danska kronor under förra räkenskapsåret.


Freetrailer, Mdkk Q3-2023/2024 Q3-2022/2023 Förändring
Nettoomsättning 22,4 17,0 31,8%
Ebitda 1,4 -1,8
Ebitda-marginal 6,3%
Rörelseresultat 0,6 -2,2
Rörelsemarginal 2,7%
Resultat före skatt 1,0 -2,4
Nettoresultat 0,6 -2,0
Resultat per aktie, dkk 0,07 -0,21
Likvida medel 29,8 15,2 96,1%

Read more about Freetrailer Group A/S