Published: 11/3/2021 9:22:13 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about SolidX AB: INGEN STÖRRE KURSRÖRELSE I SOLIDX

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter 20 minuter handlades konsultbolaget SolidX aktie i området runt teckningskursen 5 kronor per aktie.

Det aktieerbjudande som bolaget gjorde inför noteringen på Spotlight tecknades till 277 procent. Bolaget tillförs 4.600 nya aktieägare.

Teckningskursen värderade bolaget till 155 miljoner kronor.          
        

Read more about SolidX AB