Published: 11/9/2021 10:27:42 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Genetic Analysis AS: RESULTATET SJÖNK TILL -6,8 MLN NOK 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diagnostikbolaget Genetic Analysis, som noterades på Spotlight tidigare i höst, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -6,8 miljoner norska kronor (-4,4).

De totala intäkterna ökade till 2,3 miljoner norska kronor (1,3), varav nettoomsättningen steg till 1,7 miljoner norska kronor (0,9). Större delen av försäljningen kom från USA.

"Försäljningsvolymerna har börjat förbättras efter pandemisituationen som tog upp mycket fokus och kapacitet inom sjukvårdssektorn", skriver bolaget i delårsrapporten.

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra så kallande IVD-produkter (In vitro-diagnostik). Bolagets värdekedja består av egen utveckling och tillverkning, försäljning av reagenssatser och mjukvara till laboratorier, samt försäljning av tjänster från bolagets servicelaboratorium i Oslo.          
        

Read more about Genetic Analysis AS