Published: 11/16/2021 9:07:35 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Eevia Health Plc: EBITDA -0,8 MLN EUR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Life science-bolaget Eevia Health gjorde väsentliga verksamhetsförbättringar under tredje kvartalet och installerade flera nya maskiner och system. Detta har lett till bättre kapacitet och produktivitet, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Installationsarbetena påverkade samtidigt produktionsvolymerna negativt men början av fjärde kvartalet visar en väsentlig ökning av produktionsvolymerna jämfört med tredje kvartalet, skriver vd Stein Ulve.

Bolaget står fast vid sina finansiella mål om en nettoomsättning överstigande 25 miljoner euro år 2024, med en bruttomarginal över 40 procent och en ebitda-marginal över 15 procent.

Under tredje kvartalet uppgick Eevias omsättning till 1,3 miljoner euro (0,6) och ebitda blev -0,8 miljoner euro (-0,1).          
        

Read more about Eevia Health Plc