Published: 11/19/2021 7:44:06 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Eevia Health Plc: LOVANDE RESULTAT FÖR FENO-CHAGA I KLINISK STUDIE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Life science-bolaget Eevia Health har slutfört en klinisk studie på människa kring effekten av bolagets utvecklade ingrediens Feno-Chaga Organic på övre luftvägsinfektion och psykiskt välbefinnande. Resultaten var "positiva och lovande".

Det framgår av ett pressmeddelande från Eevia.

I studien ingick 40 långdistanslöpare där man utvärderade effekten av ett kosttillskott innehållandes Feno-Chaga Organic hos en grupp och jämförde med placebo i en annan grupp. Bland annat noterades en 51-procentig minskning av symptom på övre luftvägsinfektion och en 30-procentig minskning av stresshormonet kortisol i gruppen som fick Feno-Chaga Organic.

"Studiens slutsats är att Feno-Chagal Organic väsentligt minskade luftvägsinfektionssymptom och förbättrade psykiskt sinnestillstånd jämfört med placebo", skriver Eevia.

Studieresultaten kommer att presenteras vid en vetenskaplig konferens.          
        

Read more about Eevia Health Plc