Press release from Companies

Published: 2019-09-12 13:35:00

SealWacs AB: Svenska Patentverket meddelar godkänt patent

Den 11 oktober 2017 meddelade SealWacs att bolaget ansökt om svenskt patent för den egenutvecklade sensorn för realtidsövervakning av svetskvaliteten i tillverkning av plastpåsar på rulle. Nu meddelar svenska patentverket, PRV, att man beslutat bifalla patentansökan.

Svenska patentverket, PRV, har meddelat att man beslutat bifalla SealWacs patentansökan, vilket kommer att kungöras i Svensk Patenttidning 2019/41 med utgivningsdag 2019 10 08.

SealWacs avvaktade med att lämna in patentansökan till dess att bolagets utvecklingsingenjörer fattade vissa avgörande beslut beträffande teknologin. När väl konstruktionen och de tekniska alternativen hade låsts, lämnades den svenska patentansökan in till PRV.

Utvecklingen av sensorn har krävt framtagning av helt ny teknik med verklig uppfinningshöjd, vilket givetvis har underlättat att få godkänt patent. Bolaget söker även patent på prioriterade utländska marknader. PCT-ansökan har lämnats in, sedan tidigare.

Under de senaste två åren har Bolaget fokuserat arbetet på att färdigställa larmsystem, presentationspanel och dataloggar för insamling av den information tillverkaren önskar erhålla samt att anpassa det kompletta systemet efter tillverkarens produktionsparametrar och förhållanden.

Att anpassa och göra systemet användarvänligt, visade sig vara en större utmaning än vad Bolaget hade räknat med. Det blev en utdragen process som tog betydligt längre tid än vad som ursprungligen var planerat men ett genombrott nåddes under våren 2019. Arbetet har nu kommit så långt att en slutlig validering av ett komplett sensorsystem kan genomföras. Planering av en sådan pågår.

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019. 


Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      


SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Read more about SealWacs AB