Press release from Companies

Published: 2019-12-04 11:32:44

Miris Holding AB: Biostock intervju: Miris tar ledarpositionen inom bröstmjölksanalys

Läs om Miris VD Camilla Myhre Sandbergs reflektioner om USA marknadens potential, syn på bolagets framtidsutsikter och planer framöver i Biostocks intervju: https://www.biostock.se/2019/11/miris-tar-ledarpositionen-inom-brostmjolksanalys/

»Att investera i Miris är en unik möjlighet att vara med och utveckla neonatalvården i världen. Det innebär också ett gyllene läge där det inte längre finns någon osäkerhet i om bolaget kommer klara av att genomföra ett FDA godkännande – detta är redan på plats. Vi har även spenderat de senaste tre åren på att kommersialisera bolaget så det står rustad inför en ökande efterfråga. USA-marknaden ligger för våra fötter och vi är redo att erövra!«, Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB