Published: 3/31/2022 4:29:52 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Plejd AB: NYA LEDAMÖTER, YLWA KARLGREN FÖRESLÅS BLI ORDFÖRANDE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Valberedningen i Plejd föreslår att Halldora von Koenigsegg och Emmanuel Ergul väljs in som nya ledamöter av bolagets styrelse.

Det framgår av kallelsen till årsstämman.

Som ny styrelseordförande föreslås Ylwa Karlgren, medan nuvarande ordförande Pär Källeskog har avböjt omval.          
        

Read more about Plejd AB