Press release from Companies

Published: 2020-01-30 11:34:26

Game Chest Group AB: Riktade emissioner genomförda i december 2019 registrerade hos Bolagsverket

Stockholm 2020-01-30

Riktade emissioner genomförda i december 2019 registrerade hos Bolagsverket

Den riktade kvittningsemission som beslutades av styrelsen 2019-12-18 i samband med förvärvet  av LAN Portal, samt den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 2019-12-20 till Qualcon Aktiebolag, både med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu båda registrerats av Bolagsverket. 

Emissionerna innebär sammantaget att bolagets aktiekapital ökas från  963 100,70 kr till 1 027 554,40 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 9 631 001 till 10 275 544.

//

Investor Relations
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

                    

Läs mer hos Cision
Read more about Game Chest Group AB