Published: 5/2/2022 8:55:00 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Redsense Medical AB: MINSKAD FÖRLUST OCH ÖKAD OMSÄTTNING I 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redsense Medical, som marknadsför ett blodläckagelarm, ökade försäljningen till 3,1 miljoner kronor (0,7) i det första kvartalet 2022.

Rörelseresultatet förbättrades till -2,1 miljoner kronor (-3,2)

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 miljoner kronor (+0,8) med likvida medel om 9,9 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.          
        

Read more about Redsense Medical AB