Published: 5/4/2022 10:34:46 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about VibroSense Dynamics AB: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -1,9 MLN KR 3 KV (R)

(Rättar: till tredje kvartalet i rubriken)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vibrosense, som utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster, redovisar ett resultat efter skatt på -1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (-1,5).

Rörelseresultatet blev också -1,9 miljoner kronor (-1,5).

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,4) och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument. Försäljningen för det tredje kvartalet påverkades av en förskjutning av leveranser till kvartal fyra, enligt bolaget som påpekar att den ackumulerade försäljningen över nio månader är väsentligt högre än motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (0,6) under räkenskapsårets nio första månader.

Under det tredje kvartalet startade Vibrosense nya samarbeten och expanderade verksamheten i Tyskland.

"Den viktigaste händelsen var dock tecknandet av ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE) för försäljning och distribution av produkten Vibrosense Meter II på den kinesiska marknaden", skriver Vibrosense vd Hans Wallin i delårsrapporten.          
        

Read more about VibroSense Dynamics AB