Published: 5/10/2022 8:52:42 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Respiratorius AB: AVSER LISTA ARCEDE PÅ SPOTLIGHT VID HALVÅRSSKIFTE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Respiratorius föreslår utdelning av samtliga aktier i Arcede Pharma till sina aktieägare, i linje med tidigare besked.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Respiratorius under första kvartalet offentliggjorde planen att dela ut och särnotera Respiratorius projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar genom en utdelning av bolagets aktier i ett dotterbolag, med avsikt att aktierna i dotterbolaget skulle noteras på Spotlight Stock Market. Respiratorius har i april 2022 överlåtit samtliga dessa projekt till det helägda dotterbolaget Bergdalsten Kemi, under namnändring till Arcede Pharma AB.

Avsikten är att notera Arcede på Spotlight Stock Market kring halvårsskiftet och därvid genomföra utdelningen av aktierna i Arcede enligt Lex Asea-reglerna. Givet årsstämmans godkännanden kommer Respiratorius aktieägare att erhålla aktier i Arcede i förhållande till sina nuvarande aktieinnehav i Respiratorius. Femtio (50) aktier i Respiratorius per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i Arcede.          
        

Read more about Respiratorius AB