Published: 5/12/2022 8:45:18 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Nattaro Labs AB: NETTORESULTAT -2,0 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forsknings- och utvecklingsbolaget Nattaro Labs, som är noterat på Spotlight, redovisar ett resultat efter skatt för koncernen på -2,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Koncernens intäkter uppgick till 1,0 miljoner kronor.

Då detta är den första rapporten där koncernredovisning tillämpas så existerar ej jämförelsesiffror avseende samma period föregående år, uppger bolaget i rapporten.

"Kraftsamling och fortsatta satsningar internationellt har präglat vårt arbete på Nattaro Labs detta första kvartal efter börsnoteringen. Med starkare kassa står vi rustade att fortsätta expandera vårt erbjudande - på fler marknader", skriver vd Carl-Johan Gustafson i rapporten.

Den svenska hemmamarknaden har en stabil försäljning och Nattaro Labs har under första kvartalet etablerat sig i USA genom ett nybildat dotterbolag.          
        

Read more about Nattaro Labs AB