Press release from Companies

Published: 2020-03-24 16:22:15

PEN Concept Group AB: Styrelseordförande avyttrar aktier på grund av överbelåning av värdepapperskredit

Styrelseordförande Robert Wu genom närstående bolag Oboya Holding HK Ltd har sedan tidigare en värdepapperskredit hos ett kreditinstitut. Värdepapperskrediten som upptogs var avsedd för teckning i tidigare företrädesmission.

 

PEN Concept Group AB ansökte om företagsrekonstruktion den 23 mars 2020 och som till följd av företagsrekonstruktionen genomförde kreditinstitutet tvångsförsäljning av styrelseordförandes PEN aktier för justering av överbelåning av värdepapperskredit. Transaktionerna skedde utan Robert Wus medgivande utan enbart efter beslut från kreditinstitutet. Tvångsförsäljningen är genomförd och överbelåningen är reglerad.    

 

Efter tvångsförsäljningen uppgår Robert Wus innehav genom närstående bolag ca 9 procent av kapital- och röstandel.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
 

Robert Wu, Styrelseordförande, PEN Concept Group AB

Epost: robert.wu@oboya.cc

Telefon:0735-630 935

 

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/03-2020.

PEN Concept Group i korthet


PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 

Läs mer hos Cision
Read more about PEN Concept Group AB