Published: 5/17/2022 8:44:09 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Ectin Research AB: RÖRELSERESULTAT -2,1 MLN KR 1 KV (-1,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Research redovisar ett rörelseresultat om -2,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-1,9).

Resultatet per aktie blev -0:17 kronor (-0:39).

Ectin erhöll under det första kvartalet godkännande från Etikprövningsmyndigheten att genomföra en kombinerad fas I/II prövning av bolagets läkemedelskandidat för behandling av metastaserad urotelial blåscancer. Studien förväntas starta under andra kvartalet och målsättningen att rapportera resultat från studiens första del (fas I) i slutet av det fjärde kvartalet kvarstår.

Bolaget har också inlett ett uppdragsforskningsavtal med Sahlgrenska akademin, Go¨teborgs Universitet.

Syftet a¨r att prekliniskt underso¨ka om Ectins cancerbehandling MFA-370 ocksa° kan anva¨ndas fo¨r behandling av ytterligare cancerindikationer, heter det.          
        

Read more about Ectin Research AB