Published: 5/18/2022 1:15:36 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Gullberg & Jansson AB: AVSKRIVNING GOODWILL PÅVERKADE RES 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Gullberg & Jansson redovisar en omsättning på 98,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (64,4).

Rörelseresultatet, mätt som ebita, kom in på 15,4 miljoner kronor (14,6).

Det rapporterade rörelseresultatet sjönk till 10,7 miljoner kronor (14,5).

"Det lägre rörelseresultatet i perioden beror på negativa valutaeffekter och höjda inköpspriser. Segmentet grönyta står i dag för en betydande del av koncernens totala omsättning och detta segment har historiskt en lägre rörelsemarginal", noterar bolaget i rapporten.

Nettoresultatet sjönk dock till 6,8 miljoner kronor (11,3). I rapporten skriver bolaget att avskrivningar av goodwill påverkat resultatet efter skatt med totalt -4,7 miljoner kronor (-0,1).

"Än så länge är efterfrågan på våra produkter god då intresset av att investera i hem och närmiljö är fortsatt stort. Vi gynnas även av övergången från fossilbränsledrivna maskiner till mer miljövänliga batteridrivna maskiner. Vi kommer fortsätta att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt men kan komma att investera i mer personal som ett led i att fortsatt kunna växa. Naturligtvis förblir vi aktiva när det kommer till framtida förvärv men vi är också fortsatt selektiva och värderar nyttan för koncernen och verksamheten", skriver vd Peter Bäck om framtiden.          
        

Read more about Gullberg & Jansson AB