Press release from Companies

Published: 2020-04-09 08:00:00

Insplorion AB: Förändringar kring Insplorions årsstämma för minskad smittspridningsrisk

I samband med bolagets kommande årsstämma den 16 april kommer ett antal förändringar ske för att säkerställa minimal spridningsrisk av coronaviruset och samtidigt vidmakthålla aktieägarnas möjligheter att utöva sina rättigheter som aktieägare. 

Förändringar som sker i samband med stämman är:

·    Ingen fika kommer finnas tillgänglig vid stämman och social distans om två meter kommer hållas vid in- och utgång samt i lokalen. 
·    Presentation av VD kommer ej ske på stämman, utan finnas tillgänglig som video på bolagets hemsida www.insplorion.com/sv/arsstamma/ från kl 09:00 på stämmodagen. 
·    Personer med någon form av symtom ska delta via ombud där fullmakt finns att ladda ner här
·    I och med att det är få anmälda till stämman i förhållande till lokalens storlek bedömer vi att möjligheten att delta genom att ge fullmakt till ombud är tillräcklig för att hantera situationen. Insplorion kommer därför inte att erbjuda poströstning som alternativ.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com


 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Läs mer hos Cision
Read more about Insplorion AB