Press release from Companies

Published: 2020-04-09 15:26:16

Provide IT Sweden AB: Överlåtelse av aktier vederlagsfritt enligt plan under bolagets första kvartal, april-juni 2020.

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan vederlagsfritt överlåtit 8 891 aktier vardera(tillsammans 17 782 aktier) till anställda i bolaget. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 16 TSEK under bolagets första kvartal(april-juni 2020) då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget kommunicerade om aktiegåvorna den 7 juli 2016.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB