Press release from Companies

Published: 2020-04-09 17:57:46

Zenergy AB: NYHETSBREV 9 april 2020

Zenergy AB (publ) önskar alla en Glad Påsk
Vi på Zenergy önskar alla en Glad Påsk med hopp om bot och bättring över den världs-situation som på något vis präglar oss alla i dessa dagar. På Zenergy är vi tacksamma över att vi hittills har klarat oss bra i den rådande situationen och hoppas kunna möta och insupa våren den kommande helgen.
Nedan berättar vi kort om vad som pågår hos oss:


 

För att se nyhetsbrevet i sin helhet med bilder, se bifogad PDF-fil eller Zenergys hemsida...

  • Zenergy tuffar på även om "Corona" på något sätt påverkar oss alla
  • Flera mindre beställningar av entreprenadenheter
  • Bygglovsprocessen är igång med kunden Lagertha för byggnation i Svalövs kommun
  • Fortsatt hög aktivitet på våra offertförfrågningar från olika aktörer
  • Årsstämman är som tidigare meddelat flyttad till 10 juni 2020

Zenergy tuffar på trots Corona-situationen och produktionen för anpassade kontor till Svenska Staten fortlöper
Produktionen för anpassade kontor fortgår trots en svajig omvärld. De första materialleveranserna har påbörjats och nu följer ett antal veckor framöver med regelbundna leveranser från fabriken i Skillingaryd för att uppföra kontorsbyggnaden som är i 3 plan. Trots situationen med Corona som väsentligt präglar hela vår omvärld har vi på Zenergy ökat produktionskapaciteten sedan januari 2020. Zenergy har vidtagit "Corona-åtgärder" men glädjande utan att behöva stoppa någon verksamhet, tvärtom är det en planerad ökning på produktionslinjen. Däremot arbetar vi med enkla givna discipliner som att undvika handhälsning, hålla avstånd, färre möten med besök från fjärran, mer videokonferenser, mer arbete hemifrån och givetvis tvättar vi våra händer oftare än vanligt med tillgång till handsprit. Precis så som många andra arbetsplatser gör. Vi har vidtagit tidigareläggning av vissa materialinköp för material med lång ledtid och direktimport för att skapa marginaler. Dessa extra leveranser är så långt bekräftade och vi känner ingen specifik oro i dagsläget. Vi håller oss dock uppdaterade med omvärlden för att dagligen kunna ompröva ev vidare åtgärd då Coronas påverkansgrad är oförutsägbar för oss alla.

 

Flera mindre beställningar av entreprenadenheter

Under Q1 2020,  har vi också fått flera mindre beställningar av entreprenadenheter om totalt ca 1,6 MSEK från tre olika aktörer. Bl.a beställde K-fastighet sin tredje order sedan sommaren 2019. Leveranser av dessa har skett i Q1 samt planeras vidare i Q2.

Bygglovsprocessen är igång med kunden Lagertha
Processen för bygglov är i gång och vi har goda utsikter för positiv handläggning. Som tidigare meddelats har Zenergy och Lagertha inlett konkret samarbete för att uppföra ett första projekt tillsammans med ett hus om ca 10 lägenheter i Svalövs kommun, Skåne. Vidare tittar parterna gemensamt på andra möjliga projekt.

Fortsatt hög aktivitet på offertförfrågningar
Glädjande fortsätter förfrågningar att strömma in. Trots Corona-situationen har flera nya förfrågningar inkommit från flera olika typer av aktörer. Det handlar om bostäder, kontor med allroundlokaler, mindre skolanläggningar, olika typer av entreprenadenheter och prefabricerat ZIP-Element som byggsats. Vi vet att vi jobbar på en något trögrörlig marknad med avseende på tiden, därför är det extra viktigt att bearbeta dessa förfrågningar för att skapa en bra bas för framtiden. Med tanke på situationen i omvärlden känner vi det som en förmån att uppleva denna fortsatta förfrågansingång. Något vi tar vara på!

Årsstämman 2020
Vi påminner om, som tidigare meddelat, att årsstämman är framflyttad till 10 juni 2020 på Stora Hotellet i Jönköping på grund av den rådande Corona-situationen. Formell kallelse kommer senare.

 

För mer information, kontakta Zenergy på:
info@zenergy.se  eller besök hemsidan www.zenergy.se

Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB