Published: 5/27/2022 2:49:22 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Eevia Health Plc: MINSKAD OMSÄTTNING OCH EBITDA-RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Life science-bolaget Eevia Health redovisar en omsättning på 1,7 miljoner euro för det första kvartalet 2022 (3,2).

Ebitda-resultatet försvagades samtidigt till -0,4 miljoner euro (-0,1).

Nettoresultatet blev -0,6 miljoner euro (-0,2).

Under perioden har bolaget slutfört flertalet nyckelinstallationer och har även gjort kritiska justeringar kring dess produktionsprotokoll, noteras det i rapporten.

"Den nya utrustningen ledde till signifikanta förbättringar i avkastningen och produktivitet under mars, och kommer fortsatt göra så i det andra kvartalet", skriver Eevia Health.          
        

Read more about Eevia Health Plc