Press release from Companies

Published: 2020-04-20 13:40:59

Zenergy AB: Zenergy AB (publ) tecknar avtal med Häverösund Bygg & Fastighet AB

Zenergy AB (publ) tecknar avtal med Häverösund Bygg & Fastighet AB om uppförande av 4 st bostäder till ett värde av ca 4,6 MSEK.

Zenergy och kunden har gemensamt projekterat en lösning med att inrymma 4st bostäder i en två-plansbyggnad ovan grund i Norrtälje kommun. Området är ett äldre område med varierande bebyggelse där parterna gemensamt tagit fram en fasadsättning med exteriör som passar in i miljön samtidigt som Zenergy använder sina standardplattformar. Projekteringen är uppstartad med målsättningen att påbörja produktionen i Q2 2020.

"I uppgörelsen har vi också överenskommit att Zenergy kan använda projektet som visningsobjekt. Byggnaden kommer få ett strategiskt värde som visningsobjekt i den äldre unika miljön med sin anpassade exteriör av träfasad i kombination med standardiserad planlösning." säger Zenergys VD Johan Olofsson i en kommentar.

För mer information kontakta: Johan Olofsson - VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 - 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB