Published: 6/16/2022 8:12:31 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Spacett AB: FÖRESLÅR NY STYRELSE I SAMBAND MED TURA-FÖRVÄRV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spacett föreslår att en ny styrelse tillsätts efter genomfört förvärv av Tura Scandinavia.

Det framgår av kallelse till extra bolagsstämma.

Det var den 31 maj som Spacett aviserade förvärv av Tura Scandinavia i en affär där Turas grundarfamilj blir ägare till 87 procent av Spacett.

Mot bakgrund av detta föreslås att samtliga nuvarande styrelseledamöter entledigas och att nyval sker av Hans Jacobsson, Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt. Hans Jacobsson föreslås till styrelseordförande.          
        

Read more about Spacett AB