Published: 7/1/2022 6:13:29 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about JS Security Technologies Group AB: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 85%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) JS Securitys företrädesemission tecknades till totalt 85 procent och bolaget tillförs 7,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Cirka 48 procent av emissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter och garanterna tilldelades 37 procent.

Av de 48 procenten stod tecknandet med teckningsrätter för 23 procent och resterande 25 procent tecknades utan stöd av sådana.          
        

Read more about JS Security Technologies Group AB