Press release from Companies

Published: 2020-05-08 14:49:16

Absolicon Solar Collector AB: Absolicon får patent på en gaveltätning för solfångare

Absolicon har mottagit besked om att ett svenskt patent kommer att beviljas för en ny och effektivare gaveltätning av solfångartråg. Detta patent har även sökts internationellt via det så kallade PCT-systemet.

Solenergiföretaget Absolicon får svenskt patent på en lösning för att täta rörgenomföringar i koncentrerande solfångare. Utmaningen har varit att finna en lösning som går snabbt att montera, som håller smuts och damm ute ur solfångartråget även när röret roterar och som klarar de höga temperaturer som solfångaren genererar.

- Den nya tätningen bidrar även till att minska värmeförlusterna och uppfinningen förenklar monteringen av receiverrör i solfångarna. Fördelarna med denna lösning är alltså flera, dels kan solfångarna tillverkas effektivare och snabbare och dels kan dess höga verkningsgrad bibehållas över tid, säger Patrik Blidefalk, patentansvarig på Absolicon.

Lösningen bygger på att en tvådelad kapsel innehållande ett värmetåligt inlägg placeras runt det varma receiverröret.

Tätningssystemet är anpassat för den nuvarande solfångaren T160 men kommer att fungera även för kommande modeller.

Den formella processen innebär att Patentverket nu skickat ut underrättelse om att patent kommer att meddelas vilket innebär att patentet snart kommer att beviljas och bli offentligt. Patentet som nu kommer att beviljas i Sverige har även ansökts via PCT-systemet internationellt och benämns då "End seal for parabolic trough solar collectors".

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Läs mer hos Cision
Read more about Absolicon Solar Collector AB