Published: 7/28/2022 8:28:36 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Everysport Group AB: EBIT VÄNDE TILL MINUS 2 KV, INFÖR SPARPAKET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Everysport hade en nettoomsättning på 47,3 miljoner kronor (58,1) under det andra kvartalet. Ebitda-resultatet sjönk till 1,2 miljoner kronor (16,4) och rörelseresultatet mätt som ebit uppgick till -10,8 miljoner kronor (7,5).

"Ett halvår in på 2022 kan vi konstatera att vi har haft svårt att nå uppsatta omsättnings- och resultatmål som delvis är ett resultat av makroekonomiska faktorer vilket lett till reducerade annonsintäkter i Q2. Samtidigt råder det fortfarande ett högt utbud av padelanläggningar på den svenska marknaden vilket medfört ett gradvis försämrat resultat inom Every Padel efter lönsamma pandemiår", noterar vd Hannes Andersson i delårsrapporten.

För att möta nedgången i efterfrågan och anpassa bolaget till det försämrade marknadsklimatet har Everysport beslutat om ett sparpaket om drygt 15 miljoner kronor på årsbasis, med full effekt från och med första kvartalet 2023.

Utöver en generell kostnadsminskning omfattar sparpaket även personal samt avbrutna etableringar inom Every Padel, heter det.

"Därtill har vi intensifierat en strategisk översyn av nuvarande anläggningsbestånd och utvärderar i skrivande stund parallella spår för att så snart som möjligt kunna återgå till den ursprungliga tillväxtplanen", skriver vd.

Vad gäller mediaaffärens prioriterade prenumerationsintäkter inom B2C har det en fortsatt gynnsam utveckling och förväntas växa ytterligare under andra halvåret 2022. Eliteprospects börjar också bidra allt mer substantiellt till koncernens nettoomsättning, heter det.          
        

Read more about Everysport Group AB