Press release from Companies

Published: 2020-05-15 09:00:00

Zenergy AB: Zenergy AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2020

Kvartalsrapporten januari -mars 2020 för Zenergy AB (publ) är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.zenergy.se samt hos bolaget på Storgatan 82  i Skillingaryd.

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 1 2020

Koncernen, belopp i KSEK                      Q1 2020               Q1 2019                2019

Rörelsens intäkter                            2 662                      701             21 713
Resultat för perioden                     -4 508                  -5 417             -6 710
Balansomslutning                          73 037                 82 305             77 698
Soliditet                                           59,8%                  15,4%              62,0%
Likvida medel                                 13 345                   1 202             22 606
Resultat per aktie, kr                        -0,02                    -0,10               -0,03

  • Zenergy tecknade ett avtal med Lagertha Fastigheter AB om uppförandet av 10 bostäder till ett värde om ca 9,5 MSEK.
  • Zenergys årsstämma flyttas fram med anledning av coronaviruset. Nytt datum för årsstämman är den 10 juni 2020.  
  • Zenergy och Pansantè justerade samarbetsavtalet till följd av en fördröjd uppstartsprocess. Initial betalning om minst 7 MSEK ska vara genomförd senast den 9 juni 2020, och den första beställningen om ca 40 MSEK skall ha lagts senast under Q4 2020.
 

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117  E-post: johan.olofsson@zenergy.se

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB