Press release from Companies

Published: 2020-05-25 08:02:00

Jetty AB: Jetty genomför VD-byte

Styrelsen i Jetty har idag beslutat att utnämna Jens Ålander till ny VD. Jens efterträder därmed Dan Sonesson som VD för Jetty AB.

Jens Ålander är för närvarande styrelseledamot i Jetty och kommer närmast från Imint Image Intelligence AB, noterat på Spotlight, där han varit Vice VD och CFO sedan 2016. Innan dess var Jens många år på Ericsson där han haft en rad seniora och ledande finansroller såväl i Sverige som internationellt. Han har mer än tio års erfarenhet från ett flertal ledarpositioner utomlands med fokus på sälj- och marknadsföring, baserad i Italien, Turkiet och UAE.

"Detta är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Dan har drivit bolaget framgångsrikt under lång tid. Arbetet har bland annat varit att leda utvecklingen av den nya mjukvaran, börsnoteringen och att bolaget tagit viktiga steg mot nya kunder utanför evenemangsbranschen som till exempel samarbetet med Sodexo och kunder som Tetrapak. Att Jens nu tar över handlar om att säkerställa vår tillväxtstrategi som SaaS-bolag och att öka värdet för våra kunder och aktieägare. Jens erfarenhet av ledarskap och komplexa affärer gör honom till en självklar drivande kraft på bolagets fortsatta utvecklingsresa. På mina och styrelsens vägnar vill jag tacka Dan samtidigt som vi välkomnar Jens i sin nya roll.", säger styrelsens ordförande Magnus Uppsäll.

"Jag är väldigt stolt över vad vi åstadkommit under mina år som VD. Det har varit en intensiv och givande tid med fantastiska medarbetare, kunder och ägare. Vi har gått från att vara ett entreprenörsägt bolag till ett börsnoterat bolag. Utvecklingen för Jetty ser bra ut och det är nu dags att lämna över stafettpinnen när bolaget ska ta ytterligare steg", säger Dan Sonesson

"Det är mycket glädjande att få möjligheten att vidareutveckla det som Dan har byggt upp under fem år som VD. Jag hoppas kunna bidra med mitt strategiska ledarskap och min finansiella förståelse och utifrån det skapa ett skalbart SaaS-bolag med god tillväxt och lönsamhet.", säger Jens Ålander

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Uppsäll, styrelseordförande Jetty AB E-post: magnus.uppsall@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020.

Om Jetty:

www.jetty.se

Läs mer hos Cision
Read more about Jetty AB