Reports

Published: 2020-05-29 09:50:37

Ambia Trading Group AB: Kvartalsredogörelse Q1

KONCERNEN TRE MÅNADER (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 134 msek (175 msek)
  • Rörelseresultatet uppgick till 72,9 msek  (-4,6 msek)
  • Resultat per aktie 9.06 sek (-0.56 sek)
  • Antalet aktier 8 048 522
  • Tillgängliga medel (kassa) 21,5 msek

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Ambia förvärvade Teknikmagasinet.
  • Utbrottet av viruset Covid-19 har haft en negativ påverkan i koncernens alla veksamheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Underkoncernen Digital Inn Holding AB med dotterbolag försattes i konkurs under april 2020.
  • Styrelsen har beslutat att avnotera bolagets aktie från Spotlight Stock Market.

ÅRSTÄMMA 2020 

Datumet för årsstämman är framflyttat till den 30 juni 2020. Tid och plats preciseras närmare i kallelsen. 

Frågor besvaras av:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs under namnet Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020.  

Läs mer hos Cision
Read more about Ambia Trading Group AB