Published: 8/24/2022 9:08:32 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Nattaro Labs AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,6 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forsknings- och utvecklingsföretaget Nattaro Labs, som är listat på Spotlight Stock Market, redovisar ett rörelseresultat på -2,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 för koncernen.

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoresultatet låg på -2,7 miljoner kronor.

Omsättningen var 0,9 miljoner kronor.

Jämförelsesiffror för koncernen för motsvarande period föregående år finns inte, eftersom den färska rapporten är den första halvårsrapporten där koncernredovisning tillämpas.

"Under andra kvartalet ökade Nattaro Labs sin försäljning trots att effekterna från covid fortfarande påverkar marknaden. Tillsammans med den globala ökningen av resandet ser vi en tydlig indikation på en begynnande återhämtning", skriver vd Carl-Johan Gustafson.          
        

Read more about Nattaro Labs AB