Press release from Companies

Published: 2020-06-02 11:30:36

Spago Nanomedical AB: Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 4 juni 2020 och stoppdagen är måndag den 8 juni 2020.

Företrädesemissionen som tillförde Spago Nanomedical cirka 47 MSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Spago Nanomedicals BTA är den 4 juni 2020. Stoppdagen är den 8 juni 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 10 juni 2020.

Genom företrädesemissionen ökade antalet aktier till 31 544 517 aktier och aktiekapitalet till 31 544 517 SEK.

Redeye Aktiebolag agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Läs mer hos Cision
Read more about Spago Nanomedical AB