Press release from Companies

Published: 2020-06-09 09:21:50

Zenergy AB: NYHETSBREV 9 juni 2020

Zenergy AB (publ) hälsar Lars Eriksson särskilt välkommen och önskar alla
 en Glad Sommar!

Vi på Zenergy önskar alla en Glad Sommar. Vi förbereder oss just nu för en planerad beläggningsökning i fabriken efter semestern. Vi ser också över konkreta varumärkessatsningar som vi ber att få återkomma till. Vårt interna projekt "att dra åt samma håll" med personalen fortlöper som planerat och är ett viktigt inslag i bolagets utveckling. Även om tiden går och restriktioner ändras så är vi fortsatt vaksamma över situationen med pandemin Covid-19 och håller oss uppdaterade.
Nedan berättar vi kort om vad som pågår hos oss och om vem är Lars Eriksson:


 

  • Lars Eriksson är Zenergys nya Försäljings- och Projektchef
  • Leveransen av anpassade kontor till Svenska staten är i slutfasen
  • Bygglovsprocsserna är i full gång för flera projekt
  • Samarbete med byggnads-teknikföretaget BDC
  • Fortsatt hög aktivitet på våra offertförfrågningar från olika aktörer

För fullständig version med bilder rekommenderas att klicka på bifogad PDF alt att gå in på hemsidan zenergy.se.

Lars Eriksson är Zenergys nya Försäljnings- och Projektchef

Den 1a juni började Lars på Zenergy AB. Han ingår i ledningsgruppen och ansvarar bl.a för bolagets försäljning och projektering. Projekteringen tar därmed ännu ett steg mot att närma sig kundnyttan som är ett begrepp vi arbetar med att ständigt utveckla. Kundnytta är inte bara något som säljare ska arbeta med utan ska med Lars hjälp prägla hela organisationens arbete. Lars rapporterar direkt till VD. Närmast kommer Lars från danska Tasso A/S där han byggt upp och ansvarat för försäljningen i Sverige, Norge och Finland. Han har under många år arbetat med bl.a försäljning inom och med byggbranschen.
Lars är särskilt välkommen då bolaget möter ständigt nya förfrågningar som är oerhört viktigt att bemöta snabbt och strukturerat.

 

Leveranser av anpassade kontor till Svenska Staten går in i slutfasen.

Kontorsbyggnaden, som är i 3 plan har inlett slutfärdigställningen och arbeten pågår för fullt.
Trots omvärldssituationen med Covid-19 har projektet löpt på med leverans i huvudsak under Q2. Parallellt arbetar fabriken med mindre beställningar om entreprenadenheter till Gotlands Energi, K-fastigheter samt förbereder de första enheterna för höstens bostadsprojekt. Det gör att beläggningen i produktion minskar tiden närmast innan semestern för att öka igen i augusti för att leverera bl.a Nacka-projektet. Parallellt pågår inköp och projekteringen av höstens produktion.

Flera bygglovsprocesser pågår parallellt

Processer  med byggloven för projekten i bl.a Kågeröd, Finsta, Gotland BRF och Nacka är i full gång och närmast är det Nacka som produktionsplaneras. Samtliga dessa bygglovsprocesser väntas klara i närtid.
Närmast är det Nacka om 12 bostadsrätter som planeras då bygglovet där är längst gånget och endast yttre kompletteringar återstår.

Samarbete inlett med BDC Byggkonsult

Zenergy har inlett samarbete med BDC Byggkonsult i Jönköping avseende teknisk beredning och utveckling för modulära byggnader. BDC´s medarbetare har bred erfarenhet från bl.a modulär volymhusbyggnation och blockbyggnadsteknik. Samarbetet väntas stärka Zenergy och är en del i det nätverk som Zenergy bygger.

 

Fortsatt hög aktivitet på offertförfrågningar

Vi kan återigen glädjande upprepa att förfrågningar fortsätter strömma in. Trots Corona-situationen inkommer flera nya förfrågningar från olika typer av aktörer. Det handlar om bostäder, kontor med allroundlokaler, skolanläggningar, olika typer av entreprenadenheter och prefabricerade ZIP-Element som byggsats. Extra positivt är att spridningen är stor och från kunder vi inte bearbetat. Vi vet alla att en offert är inte samma sak som en order. Men en stark offertstock är en god förutsättning för nästa steg!

 

För mer information, kontakta Zenergy på:
info@zenergy.se  eller besök hemsidan www.zenergy.se

Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589

.
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB