Press release from Companies

Published: 2020-06-10 12:05:18

Zenergy AB: Defigo AB avropar genom TG Entreprenad AB de två första villorna av Zenergy AB (publ) till ett värde av ca 3 MSEK

Som tidigare meddelats i November 2019 ingick parterna ett samarbetsavtal om mindre och mellanstora standardiserade villor. TG 11 Entreprenad AB, kopplade till Defigo AB, avropar nu de första två villorna till ett värde av ca 3 MSEK. Det aktuella området i Trosa kommun har fler tomter i pågående försäljning och ytterligare ca 7 villor väntas avropas under sommarsäsongen

Zenergys uppdrag är att tillverka de modulära enheterna i fabriken för att sedan lämna över inför transporten. Beställaren ombesörjer själv resning och erfoderlig anslutning. På så vis optimeras flödet i en bra kombination av industri, byggplatsentreprenad och projektägare. Gränssnittet, att tillverka i fabriken passar Zenergys kärnvärde väl. Leverans planeras om ca 3 mån. Kunden äger flera områden och genomför stegvis projektering och visningar.

"Detta är ett bra exempel på hur vi även kan leverera färdigställda modulära enheter för att spara dyrbar tid för vår kund, där kunden sedan själv går vidare på byggplats. Området enheterna är avsedda för består av ca 10 tomter och vi väntar avrop på  ytterligare 7 villor under sommarsäsongen." säger Zenergys VD Johan Olofsson i en kommentar.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB