Press release from Companies

Published: 2020-06-10 15:09:28

Zenergy AB: Uppdatering avseende samarbetsavtalet med Pansante AB

Som tidigare meddelats har Zenergy AB (publ) och Pansante AB tecknat ett långsiktigt leverans- och

samarbetsavtal innefattande bland annat ett beställningsåtagande av ZIP-Element om minst 200 MSEK

samt en första investerings-finansiering om minst 7 MSEK. På grund av rådande omvärldsläge med försenade internationella långivare som kopplas till utbrottet av Covid-19 har Pansante ABs initiala investering blivit fördröjd och parterna har enats om att göra vissa justeringar i de underliggande avtalen.

Zenergy AB (publ) ("Zenergy") och Pansante AB ("Pansanté") tecknade, som tidigare meddelats i november 2019, ett leverans- och samarbetsavtal innefattande bland annat ett (i) beställningsåtagande av ZIP-Element om minst 200 MSEK där produktion till Pansanté ska ske mot förskottsbetalning, (ii) ett finansieringsstöd genom ett brygglån samt (iii) en riktad emission om tillsammans minst 7 MSEK avsett som en första investeringsfinansiering för effektivisering av Zenergys produktionslina. Genom pressmeddelande den 31 mars 2020 lät Zenergy meddela att parterna enats om en förändring av samarbetsavtalet innebärande framförallt en förskjutning av sista inbetalningsdag av Pansantés första investering.

Till följd av omvärldsläget och rådande utbrott av Covid-19 har parterna idag enats om ytterligare justering av förutsättningarna för det framtida samarbetet. De nya förutsättningarna innebär att Zenergy erhåller 10 MSEK i initialt investeringsstöd (mot tidigare 7 MSEK) och beskrivs i korthet nedan, att:

  1. sista inbetalningsdag för Pansantés initiala investeringen nu är 31 december 2020 istället för 10 juni 2020;
  2. brygglånet från Pansanté ökas från 3 till 4 MSEK, innebärande att den totala initiala investeringen med emitteringskapitalet blir minst 8 MSEK;
  3. Pansantés första order ska vara gjord senast Q1 2021; samt att
  4. tillägget att Zenergy har rätt att fakturera Pansanté för uppkomna kostnader fram till första order uppgående till högst 2 MSEK.

Zenergy bedömer fortsatt att förutsättningarna till ett långsiktigt samarbete med Pansanté finns men Zenergy vill passa på att understryka att samarbetet är inte affärsavgörande för Zenergys fortsatta verksamhet.

Som tidigare meddelats återkommer Zenergy med ytterligare information i samband med mottagna överföringar enligt ovan och när villkor, såsom beräkningsgrund för teckningskurs, antalet aktier och utspädningseffekter, slutligt fastställts för den riktade emissionen.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB