Published: 11/1/2022 9:07:43 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Shortcut Media AB: RAMAVTAL MED SKATTEVERKET, 7 MLN KR ÖVER 4 ÅR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bond Street Film, ett dotterbolag inom Shortcut Media Group har valts ut som leverantör av filmproduktion till Skatteverket.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor över fyra år, enligt bolaget.

Överprövningstiden löper till den 9 november 2022. Shortcut Media Group kommer att meddela marknaden om något väsentligt i avtalet förändras eller om avtalet överklagas.          
        

Read more about Shortcut Media AB