Published: 11/4/2022 10:33:56 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Cessatech A/S: VD JES TRYGVED OM BOLAGETS NYEMISSION

https://youtu.be/ACHVR4SPj04
image

STOCKHOLM (Insight Direkt) Jes Trygved, VD på Cessatech, berättar om bolaget och deras pågående nyemission. Cessatech är noterat på Spotlight Stock Market.

Länk:https://youtu.be/ACHVR4SPj04

Insight Direkt arbetar med att bredda kunskapen och öka genomlysningen av noterade bolag. Materialet är finansierat av bolaget men innehållet är skapat och sammansatt av Insight Direkt som är en fristående verksamhet inom Nyhetsbyrån Direkt. Produktionen är i sin helhet frikopplad från Nyhetsbyrån Direkts övriga redaktion.


Read more about Cessatech A/S