Published: 11/9/2022 1:47:11 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Invent Medic Sweden AB: RESULTAT FÖRE SKATT -2,2 MLN KR I 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Invent Medic, med inriktning mot kvinnohälsa, redovisar ett resultat före skatt på -2,2 miljoner kronor (-4,0).

Omsättningen ökade till 0,9 miljoner kronor (0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,8 miljoner kronor (-4,2) med likvida medel om 4,7 miljoner kronor (5,6) vid rapportperiodens utgång.

"Fokuset på försäljning har gett resultat under det tredje kvartalet. Det är extra uppmuntrande att vi lyckades slå ännu ett kvartalsrekord och behålla den positiva trenden från det andra kvartalet, då vi tidigare haft svagare försäljning just under sommarmånaderna", skriver Anna Lindström i vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.          
        

Read more about Invent Medic Sweden AB