Published: 11/10/2022 8:23:14 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Polymer Factory Sweden AB: POSITIVT RESULTAT 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Polymer Factory, som utvecklar polymera material för medicinska behandlingar, hade en nettoomsättning på 1,1 miljon kronor (0,4) och ett nettoresultat om 0,4 miljoner kronor (-1) under tredje kvartalet 2022.

Under kvartalet aviserade bolaget flera order, tillsammans värda 1,2 miljoner kronor varav cirka 1 miljon är fakturerat.          
        

Read more about Polymer Factory Sweden AB