Published: 11/15/2022 8:45:03 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Nattaro Labs AB: RESULTAT EFTER SKATT -2,1 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forsknings- och utvecklingsföretaget Nattaro Labs, som är listat på Spotlight Stock Market, redovisar intäkter på 1,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Koncernens omsättning var 0,8 miljoner kronor medan resultatet efter skatt uppgick till -2,1 miljoner kronor för perioden.

Kassaflöde för de första nio månaderna

uppgick till -8,6 miljoner kronor. Löpande verksamheten belastade med -5,9 miljoner kronor.

"Samtidigt har bolaget ett negativt kassaflöde och vi bedömer att osäkerheten på de finansiella marknaderna kortsiktigt påverkar våra finansieringsmöjligheter. Därför väljer vi nu att genomföra en rad kostnadsbesparingar för att möjliggöra ytterligare försäljningsinvesteringar", skriver bolaget i rapporten.

Kostnadsbesparingsprogrammet sker genom neddragningar inom utvecklingsdelen i Sverige för att skapa utrymme för försäljning och internationalisering, men inkluderar även personalneddragningar.

"Effekten av kostnadsbesparingarna beräknas börja synas i resultaträkningen under första kvartalet 2023 och beräknas uppgå till 5 miljoner kronor på årsbasis", heter det.          
        

Read more about Nattaro Labs AB