Published: 11/15/2022 9:03:35 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Micropos Medical AB: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION 25 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Micropos Medical har beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 25 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen syftar till att finansiera Micropos fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta Hypocath-systemet.

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt. Det krävs nio teckningsrätter för att teckna en ny aktie. · Emissionskursen är 1:80 kronor per aktie.

Teckningsåtaganden motsvarande 35 procent av emissionen har getts av bolagets styrelseordförande och ett antal andra aktieägare.          
        

Read more about Micropos Medical AB