Published: 11/16/2022 12:26:13 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about MoveByBike Europe AB: STOCKHOLMS STAD FÖRLÄNGER AVTAL OM MÅLTIDSTRANSPORT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transport- och logistikbolaget Movebybike kommer att fortsätta agera leverantör för måltidstransporter åt Stockholms stad, som har valt att nyttja möjligheten att förlänga det tidigare avtalet som tecknades i maj 2021 med två ytterligare år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förlängningen tar avstamp i Movebybikes befintliga ramavtal på två år, med option till förlängning på ett plus ett år.

Avtalet innebär att Movebybike levererar skolmat med cykel till två områden inom Stockholms stad. Avtalet, med ett värde på cirka 4,5 miljoner kronor, är nu förlängt med ytterligare två år och gäller för perioden 2023-2025.

Förlängningen beräknas till samma värde.

"Förlängningen är ett kvitto på vår position och etablering som ett pålitligt emissionsfritt logistikföretag där vi nu, tillsammans med Stockholm stad fortsatt bidrar till att minska både avgaser och buller i stadens centrala delar", säger Movebybikes vd Lisette Hallström.          
        

Read more about MoveByBike Europe AB