Published: 11/23/2022 9:35:27 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Comintelli AB: VÄNDE TILL POSITIVT EBITA 3 KV, ÖKAD OMSÄTTNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mjukvaruföretaget Comintelli, som är noterat på Spotlight, vände till ett positivt ebita-resultat, rörelseresultat efter avskrivningar, om 0,1 miljoner kronor (-1,6) i det tredje kvartalet 2022.

Totala intäkter steg till 6,8 miljoner kronor (3,5) och nettoomsättningen uppgick till 6,0 miljoner kronor (3,4) under det tredje kvartalet.

Flera avtalsförlängningar med kontraktslängd över ett år bidrog till kvartalets intäkter, skriver bolaget.

"Totalt tre nya kunder anskaffades under det tredje kvartalet och vi ser stor potential att ytterligare öka antalet nya kunder framöver", uppger vd Jesper Martell i rapporten.

Comintellis ARR (årligen återkommande intäkter) ökade från till 21,3 miljoner kronor (20,7). ARR har den senaste tolvmånadsperioden ökat med 10,8 procent, vilket bolaget uppger är ett tydligt tecken på att tillväxten har tagit ytterligare fart.

Vid 9.30-tiden hade Comintelli-aktien stigit drygt 40 procent till 2:18 kronor på Spotlight.          
        

Read more about Comintelli AB