Published: 11/23/2022 12:46:24 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about SolidX AB: MEDDELAR PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsultbolaget Solidx redovisar preliminära siffror för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Nettoomsättningen steg preliminärt till 25,4 miljoner kronor (10,8) medan rörelseresultatet preliminärt växte till 3,3 miljoner kronor (0,1).

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget beskriver resultatutfallet som "väsentligt" högre jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

"Vårt resultat för andra kvartalet visar på en hög efterfrågan på våra konsulttjänster och potentialen i vår affärsmodell. Viktiga avtal och kontinuerlig ökning av våra konsulter är bidragande faktor till det fina resultatet vi ser i andra kvartalet", säger Solidx vd Filip Alexanderson.

Halvårsrapporten för 2022 avses publiceras den 12 december.          
        

Read more about SolidX AB