Published: 11/25/2022 12:20:02 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about SHT Smart High-Tech AB: FÅR ORDER, VÄRDE 8-12 MLN KR 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smart High Tech (SHT) har fått en order på konsumentprodukten Frostsheet, vilken riktar sig till slutkonsumenter inom gaming, persondatorer och terminaler. Beställaren är en global producent och distributör av Thermal Interface Material, TIM, med försäljning i över 90 länder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den erhållna, initiala, orderns värde är cirka 1,35 miljoner kronor, med leverans under februari 2023 och förskottsbetalning i samband med ordern. Därefter sker månadsvisa beställningar med distributörens estimat om minst 450.000 kronor per månad under andra kvartalet, för att öka till 1,35 miljoner kronor per månad under andra halvåret 2023. Totala ordervärdet för 2023 estimeras till 8-12 miljoner kronor, för att sedan öka kommande år, skriver SHT.          
        

Read more about SHT Smart High-Tech AB