Published: 11/28/2022 7:01:30 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Sensor Alarm Norden AB: TECKNINGSKURS FASTSTÄLLD TILL 0:24 KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på fredagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vid extra bolagsstämman på fredagen beslutade styrelsen i Sensor Alarm att genomföra riktad nyemission till teckningskursen 0:24 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt emissionsbeslutet ska teckningskursen motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent.

Bolaget avser att emittera 31 miljoner aktier till investerare vilket motsvarar omkring 7,4 miljoner kronor.

Vid börsstängning på fredagen var aktiekursen 0:32 kronor.          
        

Read more about Sensor Alarm Norden AB