Published: 11/29/2022 9:53:44 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about ABAS Protect AB: RÖRELSERESULTATET BLEV 2,3 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Abas Protect, som är verksamt inom områdesskydd och vars aktie i början av november noterades på Spotlight Stock Market, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 2,3 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 21,4 miljoner kronor medan nettoresultatet landade på 1,6 miljoner kronor.

Koncernbolaget bildades i och med förvärvet av det polska bolaget Abas i januari 2022 och därför finns inga jämförelsesiffror från tidigare år. I koncernen ingår sedan februari 2022 även Abas Fastigheter.

"Kvartalet innebar en omsättning på 21,4 miljoner kronor vilket är den högsta kvartalssiffran vi haft sedan jag kom in i bolaget 2018", skriver vd Tomas Karlsson.

Abas Protects huvudsakliga affärsområde är industriinvesteringar och investeringar inom offentlig sektor.

"Även om rena industriinvesteringar på sikt kan minska så finns det sektorer så som kraftindustrin som gör stora investeringar, och som har behov av områdesskydd. Sedan är inte heller all vår försäljning till nybyggnation utan vi har en stor del av försäljningen till kunder som är i behov av att förnya och förstärka sitt områdesskydd på grund av att det blivit uttjänt men framför allt för att kraven på områdesskydden ökar i en orolig värld", uppger Tomas Karlsson.

Även den offentliga sektorn ligger kvar på en hög investeringstakt vad gäller skolor och andra offentliga byggnader, och inte minst fängelser, som alla kräver någon form av områdesskydd, fortsätter han.

"På Abas Protect kan vi även se att vi börjat komma in på den norska marknaden. Med relativt begränsade marknadsföringssatsningar har vi lyckats få en del mindre order från Norge, vilket vi ser som en marknad som vi kan växa ordentligt på de närmaste åren. Med detta sagt så ser vi i dagsläget inga skäl till att revidera vår målsättning att även framöver kunna ha en årlig omsättningstillväxt om cirka 20 procent per år över en konjunkturcykel", skriver Tomas Karlsson.          
        

Read more about ABAS Protect AB