Published: 11/30/2022 8:27:11 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Tura Group AB: RESULTAT EFTER FINANSNETTO PÅ -4,8 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumentelektronikbolaget Tura redovisar ett resultat efter finansnetto på -4,8 miljoner kronor (*) för det tredje kvartalet. Resultatet per aktie var -0:17 kronor (*).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Nettoomsättningen i perioden uppgick till 172 miljoner kronor (*).

Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 71,3 miljoner kronor.

*Tura Group hette tidigare Spacett. Spacett förvärvade samtliga aktier i Tura Scandinavia den 31 juli 2022. "Koncernen fanns således inte under motsvarande period föregående år varför jämförelsetal ej kan lämnas", heter det.

För Ture var inledningen av årets tredje kvartal omsättningsmässigt väldigt starkt, enligt vd Stefan Eriksson. "Andra halvan var något svagare, men bättre än föregående år. Summerat landar kvartalets omsättning närmare 15 procent över motsvarande kvartal föregående år", skriver han vidare.          
        

Read more about Tura Group AB