Published: 11/30/2022 10:09:32 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Axkid AB: BUDBOLAG HAR NU ÖVER 90%, AVSER PÅKALLA TVÅNGSINLÖSEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Axkid har informerats om att Caution Ax Bidco har slutit avtal med ett antal aktieägare i Axkid om att förvärva totalt 938.535 aktier, vilket gör att Bidcos ägande överstiger 90 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bidco har upplyst om avsikten att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Axkid och i samband därmed verka för att styrelsen i Axkid beslutar att avnotera Axkids aktier från handel på Spotlight Stock Market.          
        

Read more about Axkid AB