Published: 11/30/2022 11:33:03 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about ECOMB AB: LIKVIDITETEN FÖRSVAGADES UNDER 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Ecombs likviditet har under det tredje kvartalet försvagats jämfört med utgången av föregående kvartal.

Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

"Den utdragna inledningen av projektet i Qidong, Kina, har påverkat både kassa och resultat negativt. Nettoomsättning och resultat låg på något bättre nivåer jämfört med samma period under föregående år. Vi är dock förhoppningsfulla om att snart kunna komma in i en stark ekonomisk period", skriver bolaget i rapporten.

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens likvida medel till 1,0 miljoner kronor (5,7), jämfört med 2,5 miljoner vid föregående kvartals utgång.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 75 tusen kronor (48 tusen) och kvartalets rörelseresultat var -0,8 miljoner kronor (-1,0).

Vid 11.30-tiden hade Ecomb handlats ned 17 procent på Spotlight.          
        

Read more about ECOMB AB